Landabréfið 2002

Efnisyfirlit / Contents

Karl Benediktsson
Frá ritstjóra (2)

RITRÝNDAR GREINAR / REFEREED ARTICLES

Rannveig Ólafsdóttir og Hjalti J. Guðmundsson
Vitnisburður um landhnignun á Norðausturlandi undanfarin árþúsund  (3–17)
Ágrip/Abstract    PDF

Stefanía G. Halldórsdóttir
Afrennsliskortagerð – staða og framtíðarsýn / Runoff map production  (19–27)
Ágrip/Abstract    PDF

Nele Lienhoop and Douglas MacMillan
Valuing wilderness in Iceland: New approaches in contingent valuation  (29–40)
Ágrip/Abstract    PDF

Edda Ruth Hlín Waage og Karl Benediktsson
Vatnajökulsþjóðgarður: Sjónarmið úr grasrótinni  (41–57)
Ágrip/Abstract    PDF

SJÓNARHORN OG UMRÆÐUR / VIEWPOINTS AND DISCUSSIONS

Þorvarður Árnason
Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni  (58–65)
PDF

Albert S. Sigurðsson
Mengunarvarnir á Íslandi  (66–68)
PDF